PLUK NU 
de kansen bij opvoeden


Presentaties geven op scholen en kinderdagverblijven .

Mijn passie ligt bij  interactief spreken en ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en iedereen die het interessant  vinden, mee te nemen tijdens een boeiende avond. Tijdens het voorgesprek wil ik graag weten wat er leeft op uw school/ kinderdagverblijf en vanuit daar maak ik een opzet voor de avond. 


Ik kom uit het pedagogisch werkveld maar ik vaar vooral ook op ervaring en wil de ouders n.a.v. stellingen  zelf tot nadenken zetten. Zoals u heeft kunnen lezen, onder het hoofdstuk, over mij, hebben wij een verstandelijk gehandicapte zoon en deze ervaring van hoe wij hem hebben opgevoed, wil ik graag delen.

Het is niet zo dat ik tijdens deze avond de mensen leer hoe ze moeten opvoeden maar mijn doel is:

dat als de mensen naar huis gaan, dat ze dan even met een andere blik kijken en iets ervan meenemen naar de dag erna!


Door mijn ervaring in het cluster 2. Kan ik op kinderdagverblijven ook een avond verzorgen over taalontwikkeling. Ik neem u dan mee in de VAT-principes. Dat staat voor Volgen Aanpassen en Toevoegen.