PLUK NU 
de kansen bij opvoeden


Presentaties geven op scholen, kinderdagverblijven en GGD's in het huidige digitale tijdperk.

Mijn passie ligt bij  interactief spreken en ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en iedereen die het interessant  vinden, mee te nemen tijdens een boeiende avond. Tijdens het voorgesprek wil ik graag weten wat er leeft op uw school/ kinderdagverblijf en vanuit daar maak ik een opzet voor de avond. 

Denk hierbij eerste een centraal woordje, daarna de mensen in groepen verdelen om zo het interactieve werken aan bod te laten komen.

Mocht uw school, kinderverblijf een multiculturele populatie hebben dan ben ik daar ook op ingericht. Dit houdt wel wat voorbereiding  in, ik wil graag weten welke nationaliteiten er zijn zodat ik daar de presentaties op voor kan bereiden. Als je over zo'n belangrijk onderwerp als opvoeden spreekt is het voor de ouders belangrijk dat ze het goed begrijpen en daar op kunnen reageren. Daarom werk ik met tablet's zodat ik daar de informatie, in de moedertaal van de groep kan aanbieden.

Ik kom uit het pedagogisch werkveld maar ik vaar vooral op ervaring en wil de ouders n.a.v. stellingen  zelf tot nadenken zetten. Zoals u heeft kunnen lezen, onder het hoofdstuk, over mij, hebben wij een verstandelijk gehandicapte zoon en deze ervaring van hoe wij hem hebben opgevoed, wil ik graag delen.

Het is niet zo dat ik tijdens deze avond de mensen leer hoe ze moeten opvoeden maar mijn doel is:

dat als de mensen naar huis gaan, dat ze dan even met een andere blik kijken en iets ervan meenemen naar de dag erna!